พฤติกรรมของครู

…..พฤติกรรมของครู ประเภท…<แก่นครู>

- มาโรงเรียนแต่เช้า               

- กลับถึงเหย้าเมื่อเย็น            

- สอนศิษย์ให้คิดเป็น             

- ทำตัวเช่นที่สอนศิษย์           

- ไม่ติดสุรา                        

- ไม่เป็นขี้ยาติดบุหรี่              

- หนี้สินไม่มี                       

- กินพอดีไม่ฟุ้งเฟ้อ               

- ไม่เพ้อเจ้อนินทา                

- ให้เวลาสอนเพิ่ม

- สอนซ่อมเสริมเด็กเรียนช้า

- มีเมตตากับทุกคน

- ไม่ซุกซนมัวโลกีย์

- ไม่เป็นผีการพนัน

- ขยันอบรมศิษย์

- เป็นมิตรกับทุกคน

- เฝ้าก่นอ่านตำรา

- ค้นคว้าหาความรู้

- กตัญญูกตเวที

- เอื้ออารีต่อมิตรสหาย

- ไม่แต่งกายนำสมัย              

- ทำจิตใจเบิกบาน

- พูดอ่อนหวานน่าฟัง             

- ยืนนั่งเป็นผู้ดี

…..พฤติกรรมของครู ประเภท…<เนื้อครู>

- สอนหนังสือตามหลักสูตร                

- มักไม่พูดเรื่องจรรยา                

- ถึงเวลาก็มา

- ได้เวลากลับ             

- ไม่สำทับคุณนิสัย                    

- เรื่องวินัยไม่กล้าเน้น                

- ทำไม่เป็นแต่สอนได้              

- ชอบแต่งกายนำสมัย              

- ของไทยๆไม่นิยม

- ชอบชื่นชมกับของนอก

- ใช้วิธีบอกเวลาสอน

- ไม่เอื้ออาทรศิษย์

-  ไร้ความคิดสร้างสรรค์

- ทำงานทุกวันตามหน้าที่

- ขนบธรรมเนียมประเพณีไม่สน

…..พฤติกรรมของครู ประเภท…<เปลือกครู>

 – มาโรงเรียนสายเป็นประจำ                        

- งานไม่ทำเอาแต่คุย                 

- ทำงานชุ่ยตลอดเวลา               

- ชอบดุด่าเด็กไร้เหตุผล            

- งานของตนทำไม่เป็น                  

- เช้าจรดเย็นกินแต่เหล้า           

- ไม่สร่างเมาเข้าห้องสอน           

- หนีไปนอนยามเมื่อเผลอ           

- พูดเพ้อเจ้อกับศิษย์                 

- ดัดจริตเจรจา

- เจ้านายมาทำเป็นขยัน

- วันทั้งวันไม่อยู่ที่

- หาความดีโดยไม่สอน

- เล่นละครหลอกเจ้านาย

- ไปค้าขายเวลาราชการ

- ทำหย่อนยานเป็นพ่อพระ

- เอาชนะระราน

- ชอบซุกงานไว้ตลอด

- บ่นออดจู้จี้                            

- เป็นหนี้เกินตัว

- ชอบมั่วแต่อบาย                      

- ไม่ขวนขวายหาความรู้     

- อยู่เป็นครูไปวันๆ     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: