พฤติกรรมของครู

…..พฤติกรรมของครู ประเภท…<แก่นครู>

– มาโรงเรียนแต่เช้า               

– กลับถึงเหย้าเมื่อเย็น            

– สอนศิษย์ให้คิดเป็น             

– ทำตัวเช่นที่สอนศิษย์           

– ไม่ติดสุรา                        

– ไม่เป็นขี้ยาติดบุหรี่              

– หนี้สินไม่มี                       

– กินพอดีไม่ฟุ้งเฟ้อ               

– ไม่เพ้อเจ้อนินทา                

– ให้เวลาสอนเพิ่ม

– สอนซ่อมเสริมเด็กเรียนช้า

– มีเมตตากับทุกคน

– ไม่ซุกซนมัวโลกีย์

– ไม่เป็นผีการพนัน

– ขยันอบรมศิษย์

– เป็นมิตรกับทุกคน

– เฝ้าก่นอ่านตำรา

– ค้นคว้าหาความรู้

– กตัญญูกตเวที

– เอื้ออารีต่อมิตรสหาย

– ไม่แต่งกายนำสมัย              

– ทำจิตใจเบิกบาน

– พูดอ่อนหวานน่าฟัง             

– ยืนนั่งเป็นผู้ดี

…..พฤติกรรมของครู ประเภท…<เนื้อครู>

– สอนหนังสือตามหลักสูตร                

– มักไม่พูดเรื่องจรรยา                

– ถึงเวลาก็มา

– ได้เวลากลับ             

– ไม่สำทับคุณนิสัย                    

– เรื่องวินัยไม่กล้าเน้น                

– ทำไม่เป็นแต่สอนได้              

– ชอบแต่งกายนำสมัย              

– ของไทยๆไม่นิยม

– ชอบชื่นชมกับของนอก

– ใช้วิธีบอกเวลาสอน

– ไม่เอื้ออาทรศิษย์

–  ไร้ความคิดสร้างสรรค์

– ทำงานทุกวันตามหน้าที่

– ขนบธรรมเนียมประเพณีไม่สน

…..พฤติกรรมของครู ประเภท…<เปลือกครู>

 – มาโรงเรียนสายเป็นประจำ                        

– งานไม่ทำเอาแต่คุย                 

– ทำงานชุ่ยตลอดเวลา               

– ชอบดุด่าเด็กไร้เหตุผล            

– งานของตนทำไม่เป็น                  

– เช้าจรดเย็นกินแต่เหล้า           

– ไม่สร่างเมาเข้าห้องสอน           

– หนีไปนอนยามเมื่อเผลอ           

– พูดเพ้อเจ้อกับศิษย์                 

– ดัดจริตเจรจา

– เจ้านายมาทำเป็นขยัน

– วันทั้งวันไม่อยู่ที่

– หาความดีโดยไม่สอน

– เล่นละครหลอกเจ้านาย

– ไปค้าขายเวลาราชการ

– ทำหย่อนยานเป็นพ่อพระ

– เอาชนะระราน

– ชอบซุกงานไว้ตลอด

– บ่นออดจู้จี้                            

– เป็นหนี้เกินตัว

– ชอบมั่วแต่อบาย                      

– ไม่ขวนขวายหาความรู้     

– อยู่เป็นครูไปวันๆ     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: